ROH: Wagner Die Walküre (opera)

Deze opera is de tweede van vier opera’s, die samen Der Ring des Nibelungen vormen, het magnus opus van Richard Wagner. Puttend uit een bron van Skandinavische en Germaanse sagen en legenden creëerde hij een nieuwe Duitse mythologie en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de nationale eenwording in de 19e eeuw. Der Ring gaat over het verlangen naar een utopische wereld, waarin iedereen gelijk is, maar laat zien waarom dit nooit bereikt wordt. Die utopie is even aanwezig in Das Rheingold, de eerste Ring-opera. Maar al snel brandt de strijd om de macht los. De oppergod Wotan, symbool voor de oude ordening, tracht de wereld aan zich te onderwerpen door middel van wetten. De dwerg Alberich, heerser over het volk der Nibelungen, slaagt er via een list in het goud in de Rijn te veroveren en de gevreesde Ring te smeden, waardoor hij absolute macht verwerft. Daar doorheen beweegt zich een bonte massa van goden en halfgoden, reuzen, aardse mensen en dieren. Allemaal streven ze hun eigen verlangen na, naar wijsheid, macht óf liefde, naar alles tegelijk verlangen is onmogelijk. Niemand is almachtig, zelfs de goden blijken sterfelijk. Die Walküre staat in het teken van het wachten op de held Siegfried. Wotan heeft bij een aardse vrouw een menselijk geslacht verwekt, waaruit de onwetende en daardoor vrije en ongebonden held Siegfried zal worden geboren. Siegfried moet voor hem de ring in zijn bezit krijgen, waardoor Wotan hoopt zijn alleenheerschappij te herstellen. Als god van de wetten staan hem geen andere middelen ten dienste. Hij stuurt Brünnhilde, één van zijn negen Walküre-dochters, naar de aarde om het proces in goede banen te leiden. Maar als zij het machtsspel van haar vader door heeft , komt ze tegen hem in opstand. Wotan ontneemt haar daarop haar goddelijke status, en dompelt haar, omgeven door vuur, in een diepe slaap, waaruit ze alleen door een held kan worden gered. (Siegfried zal in het volgende naar hem genoemde derde deel verschijnen en zowel t.a.v. de ring als de verlossing van Brünnhilde een cruciale rol spelen.) Muzikaal hoogtepunt: De Wallkürenrit. Lezing: Op donderdag 25 oktober houdt Katja Rodenburg in Zutphen een avondvullende lezing over Der Ring des Nibelungen. Een prima manier om greep te krijgen op dit uiterst boeiende maar niet gemakkelijk toegankelijke werk. Informatie over inhoud en wijze van reserveren, zie www.operaplatform-go.nl/inleidingen

cmjposterroyalopera_131664507016811480_big.jpg

Cast & Crew
Skelton, Magee, Lundgren, Stemme, Connolly, Anger, Mellor, Davidsen, Rüütel, Huckle, Hundeling, Carby, Liiv, Carrington, Orchestra of the Royal Opera House

Regie
Antonio Pappano

Lengte
6:05 deze voorstelling bevat een pauze (15 min)

Kijkwijzer


Speeltijden (klik op de tijden om tickets te kopen)

zozo 28 oktoberokt 17:45
  • walkure_131663900077931087_big.jpg
2018 Cinelink