Kijkwijzer en Cinemajestic

Duidelijke regels en advies

De wet en de leeftijdsgrenzen
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Dat betekent dat Kijkwijzer en ook PEGI, de Kijkwijzer voor games, informatie in de vorm van waarschuwingen bieden. De leeftijden van Kijkwijzer en PEGI kennen echter ook een wettelijk aspect. Dit is geregeld in Artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Het artikel zegt letterlijk: 'Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding of voorwerp, of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.'

 

Onder de 12 jaar, wel toegang onder ouderlijke begeleiding

Volgens de wet krijgen kinderen die jonger zijn dan 12 jaar alleen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 12 wanneer zij door een volwassene worden begeleid.Onder de 16 jaar, geen toegang

Volgens de wet krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 16. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd.
Bij films met de overige leeftijdgrenzen worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Ook bij Cinemajestic leven wij deze regels na en tot 21 jaar kan er gevraagd worden om je identiteitskaart. Dus vergeet deze niet mee te nemen!

2023 Cinelink