Privacybeleid

Hoe gaan we met uw gegevens om

PRIVACY BELEID CINEMAJESTIC B.V.

Cinemajestic B.V., gevestigd aan Dreef 8, 7202 AG Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cinemajestic.nl

Dreef 8

7202 AG Zutphen

Tel: 0575-512085

 C.A. Marras is de Functionaris, gegevensbescherming van Cinemajestic B.V.

Zij is te bereiken via [email protected] of op telefoonnummer 0575-512085.

 

Cinemajestic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

- Uw IP-adres

 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Cinemajestic B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Cinemajestic B.V.  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 GOOGLE Analytics

Cinemajestic B.V.  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Cinemajestic B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Cinemajestic B.V.  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cinemajestic B.V.  heeft hier geen invloed op.

Cinemajestic B.V.  heeft Google geen toestemming gegeven om via Cinemajestic B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cinemajestic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 Geautomatiseerde besluitvorming

Cinemajestic B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cinemajestic B.V.) tussen zit.

Cinemajestic B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 KTS kassasysteem van de firma Rebiticks voor de verkoop van bioscooptickets

  • De website wordt onderhouden door Cinelink NL

  • MyDealz voor horecabetalingen

  • Untill van Kassa Janssen voor horecabetalingen

  • Camerasysteem voor beveiliging van alle personen in het gebouw

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cinemajestic B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens

Onbeperkt tot verwijdering account of mailadres

Om gebruik te kunnen maken van online kaartaankoop

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Onbeperkt tot verwijdering account of mailadres

Om gebruik te kunnen maken van online kaartaankoop

Internetbrowser en apparaat type

Onbeperkt tot verwijdering account of mailadres

Om gebruik te kunnen maken van online kaartaankoop

Bankrekeningnummer

Onbeperkt tot verwijdering account of mailadres

Om gebruik te kunnen maken van online kaartaankoop

Uw IP-adres

Onbeperkt tot verwijdering account of mailadres

Om gebruik te kunnen maken van online kaartaankoop

Delen van persoonsgegevens met derden

Cinemajestic B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Indien u geen akkoord hebt gegeven voor het plaatsen van (tracking-)cookies, gebruikt Cinemajestic B.V. alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Heeft u wel toestemming gegeven hiervoor, worden er tracking cookies geplaatst (oa van Facebook), om ons een beter inzicht te geven in onze online marketing.
Wilt u uw eerder gemaakte keuze wijzigen, klik dan hier om de opgeslagen keuze te verwijderen. U zult dan bij uw eerst volgende pagina-bezoek opnieuw voor de keuze gesteld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Cinemajestic B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cinemajestic B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cinemajestic B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Cinemajestic B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

2023 Cinelink